Actueel!Personal coachingKalender najaar 2014ColumnContact
Wie zijn we?
Wat kunnen we bieden?
Verder dan training alleen

Onze eigen wijze van werken komt voort vanuit een jarenlange ervaring, onder andere opgedaan bij enkele grote landelijk opererende bureaus (zoals bijv. Schouten & Nelissen) en passen we continu aan aan de laatste wetenschappelijke inzichten.
In iedere training staan de volgende uitgangspunten centraal;  

 • het accent ligt vooral op het leren door doen
 • theorie beperken we daarom tot een minimum
 • de eigen praktijk van iedere deelnemer staat centraal
   
 • iedere deelnemer wordt in staat gesteld in een veilige omgeving te experimenteren met nieuwe vaardigheden en/of gedrag
De volgende inzichten zijn de basis voor onze werkwijze;
 
Over leren
 • We leggen een sterke nadruk op gedragsgericht werken.
 • We besteden veel aandacht voor de transfer van het geleerde naar de praktijk.
 Over veranderen
 • Een rationele benadering alleen (uitleg geven en het beschikbaar stellen van middelen) is onvoldoende om mensen te laten veranderen.
 • Vanuit het idee dat zelf veranderen leuker is dan veranderd worden geven wij de voorkeur aan een gedragen besluitvorming.
 • Gesteld kan worden dat mensen pas in staat en bereid zijn te veranderen als zij zich erkend voelen in hun behoeften en problemen. Onze werkwijze sluit dan ook aan bij de zaken die voor de deelnemers relevant zijn, uiteraard slechts in zoverre deze passend zijn binnen de doelstellingen van het programma.
Over persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Iedere deelnemer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn handelen en zijn eigen leerresultaten. Persoonlijke verantwoordelijkheid betekent kunnen en durven staan voor je eigen handelen, je team, je mensen en de resultaten.
 • Tijdens de trainingen van HD Zeeland confronteren we de deelnemers met de consequenties van hun handelen. Direct, zakelijk en altijd met respect. Persoonlijke confrontatie is volgens ons een voorwaarde voor gedragsverandering. We houden u daarom graag een spiegel voor.
Na afloop van een training of coaching heeft iedere deelnemer de mogelijkheid tot het vragen van advies aan de trainer. Deze e-mailcoaching is kosteloos.
We gaan dus net een stapje verder!
Startpagina
Actueel!
Personal coaching
Kalender najaar 2014
Column
Contact