StartpaginaActueel!Personal coachingKalender najaar 2014Contact
Solliciteren
Geestige Goochelaars
Zielenknijpers
Bent u een leider of een manager?
Sterren
De ideale medewerker
Altijd jezelf blijven?
Managers met gebreken
Goed voornemen voor 2010; weg met kromme tenen!
Het sollicitatiegesprek
Het beoordelingsgesprek; kruisje zetten en over tot de orde van de dag
Zin en onzin van teamtrainingen
Het einde van een zoektocht
Een gastcolumn schrijven?
De Coach

Vandaag de dag laten veel mensen zich om diverse redenen coachen. Dat betekent tegelijkertijd dat er inmiddels een zeer aanzienlijk aantal coaches aan het werk zijn. Velen van hen zijn uitstekend gekwalificeerd en doen hun boeiende werk met hart en ziel. Echter, de laatste jaren is ook veel wildgroei ontstaan en zijn velen zich coach gaan noemen, vaak vanwege een surplus aan werk- en levenservaring of vakkennis. Voor wat betreft het laatste is in veel gevallen sprake van opleiden, en minder van coaching. Deze zelfbenoemde coaches kun je dan ook beter opleider noemen.

Net zoals een metselaar moet leren metselen, een leidinggevende moet leren leiding te geven en een verkoper verkopen, moet ook een coach leren coachen. Helaas ontbreekt het hier vaak aan.

 Ieder coachingsproces begint bijvoorbeeld al bij een competente aanvangsdiagnostiek, een van de fundamentele taken van de coach. Pas op basis van deze diagnostiek kan de coach adequate doelen stellen, de juiste werkmethode kiezen, analyseren of de vraag van de cliënt coachbaar is en of de vraag überhaupt een coachingsthema is. Soms namelijk is die vraag meer gebaat bij een gesprek in de vriendenkring en is een professionele coach niet per se noodzakelijk.

De professionele coach moet dus behoorlijk wat kennis, inzicht, vaardigheden en competenties in huis hebben. Kijkt u bijvoorbeeld maar eens naar onderstaande willekeurige opsomming waarvan ik denk dat iedere coach ze zou moeten beheersen.

 De professionele coach; 

 • heeft prima gesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen)
 • kan luisteren zonder waardeoordelen
 • heeft een sterk ontwikkeld empathisch vermogen
 • denkt en handelt intra-psychisch
 • kan communiceren op metaniveau
 • is didactisch van hoog kaliber
 • weet zijn cliënt te helpen doelen te stellen
 • heeft een uitstekende zelfkennis en zelfreflectief vermogen
 • is op de hoogte van gedragswetenschappelijk inzichten
 • beheerst het interpreteren van en reageren op non-verbale expressies
 • brengt structuur aan in zowel het coachingsgesprek als het coachingsproces
 • heeft een behoorlijke mate van werk- en levenservaring
 • kan creatief, out-of-the-box denken
 • heeft kennis en inzicht in leer- en ontwikkelingspsychologie
 • beschikt over een uitgebreide en flexibele methodische inventaris
 • kiest adequate werkvormen overeenkomstig de geformuleerde doelen
 • is ideologisch open
 • beschikt over uitstekende analytische- en adviesvaardigheden
 • behaalt resultaat
 • heeft inzicht in en begrip van communicatiestijlen en gedragsvoorkeuren
 • kan signalen van stress en burn-out interpreteren en hierop reageren
 • zit vol passie
 • weet zichzelf uit te schakelen
 • beheerst de laatste inzichten op het gebied van psychopathologie
 • heeft een uitgebreide sociaal wetenschappelijke kennis
 • kent coachingsmethoden ontleend aan psychotherapeutische processen en …
 • … zet deze methoden (bijv. rogeriaans, gestalt, psychodrama) waar zinvol in
 • houdt zijn vakkennis bij
 • heeft het lef om te confronteren
 • toont zich respectvol en is integer
 • durft nee te zeggen
 • beschikt over uitstekende feedback vaardigheden

 Kortom, een lange, uitputtende en wellicht nog niet eens volledige lijst. Mocht u overwegen zelf aan de slag te gaan als coach dan kunt u zich afvragen of u bovenstaande werkelijk in uw repertoire heeft of dat u nog flink wat werk moet verzetten. En als u beslist zich op het boeiende vak van coach te storten dan wens ik u hierbij veel succes, en bovenal, veel plezier. Ik vind het namelijk het mooiste vak dat er is!

 

Oost-Souburg, juni 2012

Ruud Kleefman

Startpagina
Actueel!
Personal coaching
Kalender najaar 2014
Column
Contact